Vlhne Vám dom?

Patrik Konečný - Stavbená firma

Kompletné stavebné práce, výstavba a rekonštrukcie rodinných domov.

Výrobky sú certifikované ministerstvom výstavby a regionálneho rozvola SR.

Problémy s pliesňami
Pracujeme s výrobkami
Hydroizolačný systém výrobcu

Vodné priesaky Injektáže: trhlín, škár, dilatácií, membránové, pevnostné, kapilárne. Injektáže vŕtnou metódou.Injektáže na báze akrylátových, polyuretánových a epoxidových živíc.Aquaseal
Basf Seal

Vlhne Vám doma? Odstránenie vlhkého muriva nie podrezávaním. Injektážna impregnácia muriva, vytvorenie kremíkovej bariery.
Ďalej ponúkame: NAIP hydroizolácie, náterové, tlakové hydroizolácie, aquasiel inject-a course.
VOLAJTE: 0908 755537, 0902 887384


Pozor! Injektáž Ev.fara Horné Zelenice!Pozor! Injektovaná 600 rokov stará budova - objekt Tatrabanky a poisťovne Uniqa na Hlavnej ulici v Trnave!Pozor! Injektovaný kostol Horné Zelenice!Pozor! Kompletná rekonštrukcia hotela Concordia a areálu Modra harmonia!Pozor! Injektovaná budova Dexie banky v Pezinku!Kontaktné údaje:
        Telefónne čísla: 0908 755537
                                0902 887384
                     E-Mail: patrik.konecny@inmail.sk
                    Adresa: A.Kubínu 17, Trnava 91700