Zváranie betónu

Možnosť:

  • zlepenia(zvarenia) základových betónových dosiek
  • zlepenie aktívnych, presakujúcich miest v betóne a murive
  • upchatie vodných priesakov a trhlín
  • Možnosť dodania WATERPLUG
    Rýchlotvrdnúca malta na zaplnenie, zakrytie aktívnych presakujúcich miest v betóne a murive.