Vlhkosti sa treba všade vyhýbať.

Kto chce zdravo bývať, musí sa postarať o to, aby mal suchý dom. Následky vlhnutia muriva, nech už je jeho príčina akákoľvek, škodia nielen stavebným hmotám a znižujú hodnotu stavby, ale sú povážlivé aj zo zdravotného hľadiska.


Čo sa dá robiť proti vlhkosti v dome?

Majiteľ domu by sa v nijakom prípade nemal sám pokúšať odstrániť škodlivé následky vlhnutia. V zásade však platí: pred každým nápravným opatrením treba zistiť pôvod vlhnutia. Treba stanoviť diagnózu poškodenia, ktorá vyhodnotí hlavne stav vlhnutia a rozsah zasolenia.
A to je záležitosť odborníkov. Vzlínanie vlhkosti v múroch, jadnak kapilárnej, jednak hygroskopickej, sa dá obmedziť, prípadne celkom vylúčiť tromi osvedčenými metódami:

 • vodorovnou izoláciou
 • zvislou izoláciou
 • drenážou
 • Osvedčili sa najmä chemické postupy, tzv: injektáže navŕtanými dierami. Vtedy sa do muriva navŕtajú diery s odstupom niekoľkých centimetrov a to buď v spájacej medzere, alebo ak ide o prírodný lomový kameň v smere ukladacej medzery, čiže vodorovne ukladacej medzery, teda vodorovne. Vyvŕtané diery sa potom naplnia injekčným prostriedkom obsahujúcim látky, ktoré znižujú kapilaritu čiže pórovitosť materiálu a pôsobia hydrofóbne, t.j. odpudzujú vodu. V zásade platí: nepomôžu nijaké akékoľvek drahé opatrenia, pretože zázračných prostriedkov niet.
  TAKŽE POZOR! Každý, kto si pozorne prečítal pasáž o mechanizmoch prijímania vody, sa zaiste spýta: ako sa dá sanovať zasolené murivo? Sú na to potrebné dva kroky: ošetrenie zasoleného muriva a následné sanovanie špeciálnou systémovou omietkou. Heslovite uvádzame opatrenia, do ktorých by ste sa nemali púšťať bez skúseného stavebného odborníka, aby nedošlo k nedorozumeniu. Opatrenia proti zasoleniu neznamenajú v nijakom prípade odsolenie múrov. Obmedzí sa tým iba pôsobenie solí, ktoré škodia stavebným materiálom. Aj to však vyžaduje odstránenie omietky z muriva. Viditeľné musivo sa dá sanovať väčšinou výmenou, alebo inými nákladnými postupmi. Vráťme sa však k nášmu príkladu: po skončení ,,odsoľovacej,, procedúry sa nahodí ako vrchná omietka suchá malta, ktorá sa označuje aj ako sanačná omietka. Takéto sanačné omietky spôsobujú, že predpokladaná vlhkosť muriva sa nevyzráža na povrchu omietky a nevykryštalizujú tam soli, ale úroveň odparovania sa presunie dnu, do pórov sanačnej omietky. Takto sa zamedzí tvorbe soľných kvetov na povrchu, pretože soli sa ukladajú v omietkovej vrstve v oblasti priliehajúcej k murivu. Tieto omietky odpudzujú vodu, čím zabraňujú ďaľšiemu hygroskopickému vlhnutiu zasoleného muriva.

  NAŠA RADA! Feb- je bezfarebná povrchovo nanášaná ochrana proti vode a injektážny impregnátor proti vlhkosti. Feb - je vonkajšia povrchovo nanášaná ochrana proti vode pre tehlové steny, cementové omietky, určité typy betónových blokov, zvetrané azbestové pláty a určité typy prírodných a umelých kameňov. Prenikne hlboko pod povrch, aby vytvoril kremíkovú bariéru v kapilárnych kanáloch , proti preniknutiu dažďa a udržuje čistý povrch.

  Výhody:

 • hlboko prenikne, je vodovzdorný
 • bezfarebný, dlho vydrží
 • chráni pred vyblednutím spôsobeným vplyvom znečistenia ovzdušia
 • pomáha redukovať drobivosť
 • redukuje únik tepla do atmosféry
 • ekonomický a ľahko použiťeľný
 • Účinnosť Febu, ako bezfarebného náteru proti vode je ešte vylepšená disperznou prísadou, ktorá zabezpečuje maximálnu hĺbku preniknutia a rýchle vytvorenie povrchu chrániaceho pred vodou. Obsahuje optimálnu koncentráciu najlepších živíc s hydrokarbónovými zložkami. Keď je nanesený štetcom alebo, nastriekaný na povrch, prenikne hlboko pod povrch do poréznych otvorov, pričom vytvorí ochranný povlak bez zmeny vonkajšieho vzhľadu a bez zmeny vzduchovej priepustnosti steny.

  Efekt pri úspore tepla: Strata tepla cez vlhkú stenu je jeden a polkrát väčšia, ako keď je suchá stena. Ochrana Febom pomáha zlepšovať tepelnoizolačné vlastnosti stien. Aplikácia nemení ošetrený povrch. Táto impregnácia stien sa robí znútra a aj zvonku. Do tehiel sa vyvŕtajú diery o priemere 13 mm v dvoch úrovniach tesne nad dlážkou, alebo nad úrovňou vodnej izolácie. Diery by sa mali zvažovať, závisí to od hrúbky steny. Keď je požadovaná oblasť ošetrená , diery sa vyplnia pieskovo-cementovou maltou. Po prevedení impregnácie sa vykoná náter štetkou, ktorí prenikne až do hĺbky 300mm. Napokon aj po tomto ošetrení by mala byť stena najmenej týždeň nechaná v takom stave, až potom sa odporúča znovu ju omietnuť.

  Feb - AQUASEAL inject -A- COURSE

 • odstránenie vlhkosti z muriva injektážou
 • konzervovanie stavieb (proti vlhkosti a poveternostným vplyvom, predĺženie životnosti)
 • NAIP hydroizolácie (návrh skladby, poradenstvo, natavenie)
 • izolácia proti vlhkosti v interiéroch (DAM PROOFER)
 • náterové hydroizolácie (DEN BRAVEN)
 • tlakové hydroizolácie (nádrže aj na pitnú vodu)
 • kompletné stavebné práce, výstavba a rekonštrukcie rodinných domov
 • doprava materiálu do 3,5t
 • vyprošťovanie vozidiel do 3,5t (aj dodávkových)
 • hydroizolácie s antiradónovou ochranou
 • Telefónne číslo: 0908 755537, 0902 887384